Wyznacza Gamma Zaplecza 415.jpg

Kto wyznacza cele do osiągnięcia w zakładzie produkcyjnym?

Praca w zakładzie produkcyjnym nie należy do najłatwiejszych. Pracownicy najniższych szczebli muszą charakteryzować się dobrym zdrowiem – często łączy się ona z pracą w pozycji stojącej, co może obciążać organizm. Często potencjalni pracownicy obawiają się również bardzo ciężkich norm produkcyjnych, w tym jakościowych, czasowych i ilościowych. Kto jednak wyznacza cele, które musi osiągnąć zespół w zakładzie produkcyjnym?

Brygadziści i mistrzowie – kierownicy pierwszego szczebla

Brygadziści i mistrzowie to podstawowa komórka kierownicza – osoba na tym miejscu odpowiada za pracę niewielkiego zespołu pracowniczego. Szkolenia dla brygadzistów uczą motywowania i kierowania ludźmi, a dobre szkolenie dla mistrzów powinno posiadać również panel z rozwiązywania konfliktów.

Brygadziści to często pierwsze osoby, które mogą ocenić czas wytworzenia określonej liczby produktów. Nie zawsze są oni zawsze wystarczającą władzę, by interweniować w przypadku, gdy normy są zawyżane, a sama praca staje się zbyt ciężka dla pracowników.


Zobacz tego bloga: https://www.ollee.pl/


Kierownictwo wyższe

Większość celów rocznych, kwartalnych i miesięcznych określana jest przez wyższe kierownictwo. W przypadku zakładów sieciowych decyzje mogą pochodzić nawet z samej góry czyli oficjalnego zarządu, który może kryć się na obszarze danego państwa lub poza nim.

Kierownicy wysokich szczebli powinni brać pod uwagę wiele różnych czynników podczas ustalania celów – od możliwości logistycznych zakładu produkcyjnego, po ryzyko wystąpienia zastojów produkcyjnych. Kierownictwo najwyższych szczebli posiada często bardzo duże doświadczenie i umiejętności. Szkolenia

Agile są w obecnych czasach już niemal standardem dla osób, które zajmują się zarządzaniem przedsiębiorstwami – jeśli chodzi o Scrum szkolenia również coraz częściej wykonywane są wśród osób, które mają dużą decyzyjność w ogromnych zakładach produkcyjnych.

Te metody pozwalają na uzyskanie odpowiedniej postawy, jak również zdobycie cennych wskazówek, które mogą wpłynąć na postrzeganie pracy pracowników wykonawczych oraz stworzenie realnego, skutecznego planu produkcyjnego.

Dodaj komentarz